Vizyon ve Misyonumuz

Kadim zaman tarihinden beri komşu olan Türk-Çin ilişkileri insanlık tarihinin en eski ilişkilerinden biridir.

Çin ile olan ilişkiler konusunda atalarımız günümüzden 14 asır önce Orhun Abidelerine şu öğütleri kazımıştır: “Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış.  Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk milleti öldün, Türk milleti öleceksin……..” (Kültigin anıtı, güney yüzü).

Günümüzde Çin’i yeterince tanımayan veya tanıma gayretinde olmayan Milletimiz, Türk-Çin ilişkilerinde politika belirleyememekte  veya Çin’in uygulamak istediği politika tuzaklarını çoğu zaman es geçmektedir.

Son dönemlerde Avrupa Birliği’nin samimi olmayan tavırlarından dolayı Türkiye-AB ilişkilerinde ortaya çıkan yol ayırımı sürecinde “Şanghay İşbirliği Örgütü” Türkiye için işbirliği yapılabilecek alternatif bir güç gibi ortaya çıkmış ve kamuoyunda bu türden bir algı oluşmuş durumdadır.

“Şanghay İşbirliği Örgütü”ne üye olmaya Hükumet nezdinde ve sivil halk arasında sıcak bakanlar kadar, ”Bu örgüt Türk Dünyasına kurulan bir kapandır, Türkiye bu kapana takılmamalıdır” tezini savunanlar da vardır.

Bu tartışmalar sürerken, Türk medeniyet tarihinin önemli parçası olan “İpek Yolu” Çin tarafından “Bir Kuşak, Bir yol” olarak yeniden yorumlanmış ve işbirliği projesi olarak bölge devletlerine sunulmuştur. Bununla birlikte “Bir Kuşak, Bir yol” projesini resmi ağızdan ve sivil kuruluşlar olarak savunanlar  olduğu kadar, “Bu projeye sıcak bakmanın Çin’in yayılmacı gayesine hizmet etmek, Türk Dünyasını zora sokmak” olacağını savunanlar da bulunmaktadır. 

Çin’in günümüzdeki konumu, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı çıkar ilişkileri hayatımızın gerçekleridir. Eşit şartlarda, ülke çıkarlarının gerektirdiği ölçüde sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve yürütebilmek için dengeli ve bilinçli davranmak elzemdir. Bilinçli davranabilmek için fikir sahibi, fikir sahibi olabilmek için de bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Sitemizde Çin medyasında Türkiye, Türk dünyası ve “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi ile ilgili haber, analiz ve yorumları olduğu gibi Türkçe’ye aktarıp okurlarımızın istifadesine sunacağız. Türk toplumunun ve Devletimizin ilgili birimlerinin Çin’in Türkiye ve Türk Dünyası hakkındaki resmi ve gayri resmi düşünce ve görüşlerini öğrenmesine katkı yapmayı arzu etmekteyiz.

Bu sayede Çin’i daha da yakından tanımak, Türkiye ve Türk Devletlerinin sağlıklı bir Çin politikası oluşturmalarına katkı yapmak amaçlarımız arasındadır.