Etiket: Nüfus

Nüfus Bilgileri Toplama Formu

Aşağıda görülen Çince form, son dönemlerde Çin resmi makamlarının   "Nüfus bilgilerini güncelleme" bahanesiyle Doğu Türkistan'daki büyük şehirlerde yürürlüğe koyduğu formdur. Ne var bunda denilebilir, ancak soru şudur: "Dini nedir, namaz …