Şi Cinping’in 10 büyük hatası

Şi Cinping’in 10 büyük hatası

Şi Cinping’in 10 büyük hatası

Editör’ün notu: Temmuz ayının ortalarına doğru Çin sosyal medyasında “Yaşlılar Gurubu” olarak adlandırılan eski tüfeklerin bir araya gelip ülkenin durumunu değerlendirdikleri, “Yaşlılar gurubu” na göre durumun kötüye gittiği ve bunun sorumlusunun Devlet başkanı Xijinping olduğu konusunda hem fikir oldukları haberi yayıldı. Sonrasında “Yaşlılar gurubu”nun tespit ettiğinin iddia edildiği “Xijinpng’in on büyük yanlışı” konulu görsel ve yazılı metinler dağıldı.
“Yaşlılar Gurubu” nedir?
Yaşlılar siyaseti Çin tarihinde köklü geçmişe dayanmakta ve Çin’e özgü politik olaylardan biridir denebilir. Yaşlılar Gurubu üyeleri sayıca az olsalar da otoritesi güçlüdür. Gerçi aralarında mezhepler ilişkisi komplike olsa da eğer Çin Komünist Partisinin temel çıkarları tehlikeye girdiği zaman bütün farklılıklara rağmen birleşebiliyorlar. Genelde “Kıdemli yoldaşlar” denmekte. Eskiden resmi bir adları vardı:”Çin Komünist partisi Merkezi danışma komitesi”. 1982-1992 yılları arasında Çin Komünist Partisi içindeki özel bir kurumdu.
Bu kurallara göre, ÇKP’nin 18. Kurultayından sonraki “Yaşlılar gurubu”nda şu isimler bulunmaktadır:
1. 江泽民/Jıang Ze Min,2.胡锦涛/ Hu Jin Tao,3.李鹏/Li peng、4.吴邦国/Wu Bangguo、5.万里/Wan Li、6.乔石/Qiao shı、7.朱镕基/Zhu Rong Ji、8.温家宝/Wen Jıa Bao、9.李瑞环/Li Rui Huan、10.贾庆林 Jıa Qıng Lın、11.宋平/Song Pıng, 12.尉健行/Wei Jıan xing、13.李岚清 Lı Lan Qing、14.曾庆红/Jıa Qıng Lın、15.吴官正/Wu Guan Zheng、16.罗干/Luo Gan、17.李长春/Li Chnag Chun、18.贺国强/He Guo Qıang、19.周永康/Zhou Yong Kang。

Çin Komünist Partisi, Son beş yıl içinde, Çin devlet başkanı Xi Jinping(Şi Cinping)’in önderliğinde, “Yolsuzlukla Mücadele” etmeyi bahane ederek ciddi bir liderlik hatası yapmıştır, partiye ve ülkeye büyük zararlar vermiştir.
Şu an Amerika Birleşik Devletleri uyanarak, Uluslararası ekonomik ve siyasi arenada Partimizi köşeye sıkıştırmaya niyetlenmiştir.
40 yıldır Deng Şiaoping’in başlattığı Reform ve dışa açılma yolunda en tehlikeli noktaya gelinmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Çin’e karşı ticaret savaşları yürütmek için nihayetinde birleşeceklerdir.
Böylece Çin’in ekonomik, finansal ve teknik alanlarında geniş kapsamda kayba uğraması kaçınılmaz olacaktır.
Ülkemizin 40 yıldır Ekonomik Reform yoluyla dünyadan elde ettiği kazançları büyük ihtimalde kaybolacaktır.
Çin’in devlet kaderini korumakla birlikte , Partinin genel sekreteri olarak Xi Jinping’in kaçınılmaz bir sorumluluğu vardır. Xi Jinping’in hataları aşağıdaki on noktada özetlenebilir:

1. Bir yol bir kuşak projesi
Her tarafa saldırmak, Para dağıtıp ülkeleri çökertmek, diğer ülkeler için fatura ödememek

2. Konfüçyüs Enstitüsü
Konfüçyüsçülük ve casus ajanlarını ihraç ederek, diğer ülkelerin hassasiyetine dokunmak ve sınır dışı edilmelere neden olmak.

3. Askeri gücünü abartmak
Körü körüne kıyı sınırlarını genişletmek, Komşu ülkelerin şüphesini arttırmak, Devletin prestijini zedelemek.

4. Gösteriş yapmak
Sıradan bir nahiye sayılan Liang Jia He’yi “kutsal toprak” adında abartmak, geçmişteki Komünist Parti’nin aşırı solculuğunu tekrarlamak, Marksizmi Yeniden ele almak, dünyadaki birçok ülkelerin değer anlayışını ihlal etmek.

5.Reform ve dışa açılmanın başarılarını abartmak
“Güçlü bir ülke” iddiasıyla, 40 yıllık reform sonuçlarında gerileme yaşatmak

6. Aile efradı ile Dünya’ya hava atmaya çıkmak.
Devlet ve Partinin geçmiş liderlerinin kazanmış olduğu Uluslararası saygınlığını zedelemek ve rezil etmek.

7.  Sahte övünç
“Para dolu tüy kanat”lık yapmak , uluslararası arenada Amerka’yla tezgah kapışarak , kendi
aşil topuğunu açığa çıkarmak, diğer ülkelerin toplu saldırısına neden olmak

8. Pragmatizm eksikliği
Seneler önceki abartılı rüzgara geri dönmek, 40 yıllık Reformun pragmatik yönünü ihlal etmek, sol görüşlü dogmacılık stilinin sel gibi akmasına neden olmak

9. Her yana saldırıp hovardalık yapmak.
Hala gerçek bir uluslararası dost kazanamamak, kritik anlarda yardım edecek arkadaşı olmamak.

10. Kendi başına anayasayı değiştirmek
Partimizin geçmişte “kolektif liderlik” pernsibini ihlal ettiği tarihi dersleri unutmak,
Mao’nun Kültür devrimi ve kişisel tapınma hatasını tekrarlayarak ülke genelinde ve Partide hayal kırıklığı yaratmak.

Yoldaş Lenin ve Reis Mao bize tarihi tecrübeleri unutmamayı öğütlemiştir. Geçmişi unutmak ihanet anlamına gelir.

Yoldaş Xi Jinping, parti ve ülkenin bugünkü sıkıntılı durumundan sorumludur. Eğer bu hatalar bütün partide genelinde temizlenmezse, bugün Xi Jinping’in hatası incelenmezse yarın bu hatalar devam edecek, büyük bir kaosa ve Komünist Parti’nin ölümüne neden olacaktır.

 

Kaynak: https://imperiya.by/video/7PoZ-cEslfT/.html

Yorum yaz