Nüfus Bilgileri Toplama Formu

Editörün notu:
Aşağıda görülen Çince form, son dönemlerde Çin resmi makamlarının   “Nüfus bilgilerini güncelleme” bahanesiyle Doğu Türkistan’daki büyük şehirlerde yürürlüğe koyduğu formdur.
Ne var bunda denilebilir, ancak soru şudur:
“Dini nedir, namaz kılıyor mu? Kılıyorsa günde kaç defa kılıyor? Evde mi, Camide mi kılıyor? Hangi Camiye gidiyor?” gibi bilgilerin vatandaşın nüfus bilgisi ile ne alakası var?
Özellikle “dini bilgiler” kısmında sorulanlara dikkat edildiği zaman bunun “nüfus bilgisi formu” değil, ancak  “fişleme formu” olduğu görülmektedir.

Yorum yaz