Çin Mahallesi- Chinatown’nin Artısı (?) Ve Eksisi

Çin Mahallesi- Chinatown’nin Artısı (?) Ve Eksisi
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen bir TV deki röportacında “Türkiye’de Çin mahallesi- China Town” planını ortaya koymuştur.
Dünyanın her yerinde “China Town” tabir edilen küçük Çin şehirlerinin bulunduğunun altını çizen Büyükelçi Önen, “İstanbul başta olmak üzere Çinli turistlerin ülkemizde ilgi duyduğu destinasyonlara turizmi canlandırmak amaçlı belki daha küçük çaplı China Town dizaynları yapabiliriz.” diyor.

Çin mahallesi- Chinatown tecrübesini yaşamış olan ülkelerin tecrübelerine göre:
China Town ‘ın tehlikeleri
1.China Town lar Çin’in geleneksel yayılmacı politikasının nüfusla yürüyen ayağıdır. Konfüçyüs enstitütleri ise kültürel ayağıdır.
2. China Townlar insan kaçakçılığı, kumar, afyon , fuhuş başta olmak her türlü pis işlerin yapıldığı, adi suçların kol gezdiği suç yuvasıdır. Çin mafyalarının hesaplaşma mekanlarıdır.
3.China Townlar Çin’in casusluk ve istihparat merkezleridir. Örneğin: Dubai’ daki Çin Mahallesi Çin’in yurtdışındaki en büyük casusluk merkezidir. Bugün Amerika’da Huawei ve diğer iletişim kuruluşlarının ihalaye girmesi yasaktır. Avrupa ülkeleri Çin telekom devi Hua wei’ i ülkelerinden kovmaktadırlar.
4. Çin mahalleleri asırlar geçse bile Çinceden başka lisanın konuşulmadığı , yerel halkın baranamayacağı , her gün daha da genişleyen bir kara bölgedir. Amerika başta olmak üzere Çin mahallesinde İngilizce bilmeden ölüp giden nesiller vardır. Aynen doğada binlerce yılda bile erimeyen plastik atıklar gibi.
5.China Townların olduğu bölgelerde Kedi, Köpek, güvercin gibi evcil hayvanların nesli çok kısa sürede kurumaktadır. ( Tükenmektedir).
6.China Townlar yerel halklarla sürekli kültürel ve toplumsal çatışma halinde olacağı için , ülkeler arası ilişkilerin de bozulmasına sebep olmaktadır. Örneğin: Malayisa, Tayland gibi uzak- doğu ülkelerinde bile yerel halkın Çinli göçmenlere karşı ayaklanmaları süreklilik kazanmıştır. Hemde okadar ortak kültürel değerlre sahipken. 1978 yılındaki Çin- Vietnam savaşı da Çinliler ile yerel halk arasındaki çatışmalar sonucunda patlak vermişti.
Zamanında China Townlara izin veren ülkeler bugün pişmanlığını koyacak kap kaçak ararken, kapı arkasında kafasını duvarlara vurup, kendi göğüslerini yumruklayıp dövünürken Türkiye’nin Pekin Büyükelçisinin Türkiye’de Chinatown kurma projesini büyük bir icraat gibi sunması bu konuda fikir sahibi olan kimselerce anlaşılması çok zor, tuhaf bir öneri olarak değerlendirilmekte.
Özellikle Türkiye gibi bir çok hassas konuların düğüm noktası olan bir ülkede Chinatowna sıcak bakmak telafisi mümkün olmayan kötü sonuçlar doğurcağı yönünde endişeler dile getirilmekteler.

Yorum yaz