Çi̇nlilerin ecdadı Huang di̇/Sarı İmparator aslında Hun’dur: Moğoli̇stan’daki̇ bi̇r kalıntıda Çi̇n tari̇hi̇ni̇n en büyük sırrı saklıdır.

Çi̇nlilerin ecdadı Huang di̇/Sarı İmparator aslında Hun’dur: Moğoli̇stan’daki̇ bi̇r kalıntıda Çi̇n tari̇hi̇ni̇n en büyük sırrı saklıdır.

Çi̇nlilerin ecdadı Huang di̇/Sarı İmparator aslında Hun’dur: Moğoli̇stan’daki̇ bi̇r kalıntıda Çi̇n tari̇hi̇ni̇n en büyük sırrı saklıdır.

Modern arkeoloji ve genetik bilimciliği: Huangdi kabilesinin Çinghay-Gansu’dan İç Moğolistan’a geldiğini ve İç Moğolistan’da Hongshan (Kızıl Dağ)  kültürü ve Xiajiadian (Xia kabilesi) kültürü gibi Neolitik kültürü geliştirdiğini kanıtladı. Hongshan’a Moğollar “Ulan Hada” der, burası Çin yeşim kültürünün kökeni ve Çin ejderhasının ve Çin feniksinin keşfedildiği ilk yeridir. Ejderha ve feniks ise Huangdi kabilesinin en yüksek totemidir.

İç Moğolistan’dan Ha Moron nehrine kadar yerleşen bu kabile yeşime çok tapıyordu. Yılan kafası halindeki küpe, yeşimden yapılmış baykuş, üç boyutlu yuvarlak oyma çıplak kadın heykeli bu kabilenin daha değişik olduğunu gösteriyor. Daha sonra Huangdi, İç Moğolistan’dan harekete geçerek dünyayı fethetme savaşını başlattı ve sonunda Hebei’de kuzeydeki Chiyou kabilesini mağlup etti.

Huangdi güneye gittikten sonra, orada yerleşen kabileler yavaş yavaş Xiajiadian kültür dönemine geçti. Arkeolojik eserlere göre Xiajiadian kültürü zaten belirgin bir balıkçılık, avcılık ve göçebe kültürüdür. Çeşitli arkeolojik hayvan kemikleri, büyük bronz küpeler ise sığır ve geyik gibi hayvanların kürek kemikleri kullanılarak elmas içinde yakılarak kutsallaştırılıyor.

Seneler sonra Fransız ve Sovyet bilim adamları Dış Moğolistan’ın Eg nehrinde büyük bir Hun mezar bölgesini buldular. 2006 yılında Fransa bilim adamları bu kalıntıları genetik olarak test ettiler. Aynı anda Çin bilim adamları da Hongshan-Xiajiadian kültüründe insan kalıntıları keşfettiler ve genetik test yaptılar.

Çi̇n’ni̇n atasi Huang di̇/Sari i̇mparator aslinda hun’dur: moğoli̇stan’daki̇ bi̇r kalintida çi̇n tari̇hi̇ni̇n en büyük sirri saklidir.

Çi̇n’ni̇n atasi Huang di̇/Sari i̇mparator aslinda hun’dur: moğoli̇stan’daki̇ bi̇r kalintida çi̇n tari̇hi̇ni̇n en büyük sirri saklidir.

Sonunda onların aynı gene sahip olduklarını öğrendiler, tüm bunların kuzeydeki devralma sıralaması ise Huangdi-Quan Rong-Güney Hunlar-Yuwen Siyenpiler-Khitanlar- Horqin ve Kalah Moğolları’dır. Çin iç kısım bölgelerindeki yayılma durumuna göre Huangdi kabilesi her yere dağılmış. Günümüzde Çin nüfusunun %17’si hala bu çeşit gene, yani M-17 ye sahiptir.

Tabiî ki ardı ardına gelmiş olan Güney Hunlar, Siyenpiler, Khitanlar ve Moğollar’ın getirdiği m-17 geni de bu nispetten yer alır. Huangdi kabilesi daha sonraki Hun imparatorluğuna benzer büyük bir kabiledir. Özellikle yeşim ve kemikten yapılmış ok uçları kullanıyorlar, yani rakibi yenmek için ok ve yay kullanıyorlar. Son yıllarda Cengiz Han’ın küçük bir kardeşinin mezarında gene testi yapıldıktan sonra Cengiz Han ailesi ve Huangdi ailesinin aynı gene sahip oldukları keşfedilmiştir.

Kaynak: https://kknews.cc/history/68pveov.html

Yorum yaz